Our Products

We have large variety of products from Web Application, Signage to Mobile Application which arebeing used by popular companies.

स्थानीय तहबाट प्रेषित सूचना तथा जानकारी बारे स्थानीय तहमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई जानकारी होस् तथा स्थानीय तहको नागरिक वडापत्रको पनि प्रावभाकारी उपयोग सेवाग्रहिले लिन सकुन भनि विधुतीय सूचना पाटीको प्रयोग गरिन्छ । वर्तमान परिपेक्षमा मन्त्रालय, विभाग, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा सम्बन्धित कार्यलयको सूचना, गतिविधि तथा सेवाग्राहीलाई चाहिने सामग्री प्रेषित गर्नमा विधुतीय सूचना पाटीको प्रयोग बढ्दो छ |
“डिजिटल साइनेज डिस्प्ले” यस्तो सिस्टम हो जसको प्रयोग द्वारा डिजिटल मीडियाहरु जस्तै (images, Videos, Pdf, Text) हरु जुनसुकै डिस्प्ले सिस्टम जस्तो कि (television screen) हरुमा देखाउन सकिन्छ । यो सिस्टम  व्यक्तिगत कम्प्युटर (PC) वा सर्भर (Server) बाट चलाउन सकिन्छ । डिजिटल साइनेज सामग्रीहरु बारम्बार र सजीलो तरिकाले अद्यावधिक (update) गर्न सकिन्छ । यसको अन्तर्क्रियात्मक प्रवृति को कारणले  सेवाग्राहीहरुले प्रतक्ष लाभ उठाउन सक्दछन । 
डिजिटल साइनेजको एक विशिष्ट प्रयोग डिजिटल विज्ञापनको लागि हो जसमा विशेष सामग्रीहरू उपभोक्ताहरूलाई लक्षित सन्देशहरू पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ भिडियो सामग्री, विज्ञापन,  वा सन्देशहरू यसको स्क्रिन (screen) मा देखिन्छ।

स्थानीय स्तरको हालको स्थितिको पूर्ण समझका लागि प्रारम्भिक स्थानीय  तहमा भएका सबै डाटालाई नवगठित स्थानीय संरचनाको स्वरूपमा मिलाउनु पर्नेछ। त्यसो भए प्रत्येक स्थानीय स्तरले आफ्नो योजना समाजमा खाँचो परेका समूहहरूलाई लक्षित गरी बनाउन सक्दछ। यसले योजानाहरु बनाउन र तेसको प्रभाबकारितामा अत्यावस्यक भूमिका खेल्दछ । प्रोफाइल सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र अधिक पक्षहरू सहित तयार गर्न आवश्यक छ।

यो सिस्टम प्रयोग गरि निम्न जानकारीहरु पाउन सकिन्छ:-
१.जनसंख्या वितरण को अवस्था (उमेर,लिङ्ग,जातजाति,मातृभाषा,धर्म इत्यादि )
२. सामाजीक,आर्थिक र भौगोलिक अवस्था (चाडपर्ब,आम्दानि, पर्यटकीय क्षेत्र )
३ . स्वास्थ्य को स्थिति ( मातृशिशु,खोप,सामान्य तथा दिर्ग रोगहरु) 
३ . सस्थागत तथा सुसानको स्थिति 
४ . स्थानीय तहको नक्सांकन (घर,मन्दिर,बिद्यालय,ब्यबसाय,बाटो,धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदा )

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा विभिन्न सार्वजनिक सेवा प्रदानको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । जसमध्ये स्थानीय तहले प्रदान गर्ने विभीन्न प्रकारको सिफारिस पनि रहेको छ । हालको अवस्थामा यस न.पाका वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सिफारिसपत्रको सम्पूर्ण प्रक्रिया म्यानुअल (हातले) भएको हुदा त्यसले सेवा प्रवाह समय बढी लाग्ने गरेको छ । यदि यस प्रक्रियालाई समयानुसार डिजीटाईजेसन गर्न सकियो भने यसले सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय कम गर्नुका साथै धड्डाका शैलीमा हुदै आएको अभिलेखीकरण प्रणालीलाई समेत अनलाइन प्रणाली अन्तर्गत विधुतीय भण्डारण गर्न सकिनेछ |

यस सिफारिस प्रणाली स्थानीय तहहरुका लागि निम्न उदेश्यका प्राप्तिका लागि उपयोगी हुनेछन:-
• स्थानीय तह संचालन एन २०७४मा उल्लेखित वडा तथा न.पा/गा.पा स्तरबाट प्रदान गरिने विभिन्न सिफारिस पत्रलाई अनलाईन प्रणाली मार्फत एक रुपता तथा सेवा मैत्री स्वरूप प्रदान गर्न |
• वडा कार्यालयबाट जारि सिफारिस पत्रको केन्द्रिय विधुतीय अभिलेखीकरण |
• सेवाग्राहीले अनलाईन मार्फत निवेदन बुझाउने व्यवस्थाका लागी प्राविधिक आधार सुनिश्चित गर्ने |

यस सिफारिस प्रणालीका विशेषता :-
• नगरपालिकाको सिफारिस प्रणाली अनलाईनमाआधारित हुनेछ ,
• सम्पूर्ण वडा कार्यालयबाट प्रदान हुने सिफारिसपत्रमा एकरुपता आउनेछ,
• नगरपालिकाले अब उपरान्त प्रदान गरेको सिफारिस सेवा कुन वडा बाट कति वटा र कुन प्रकारको भनी केन्द्रिय तथ्यांक उपलब्ध हुनेछ ,
• नगरपालिकामा रहेका ढड्डा प्रणाली लाई क्रमिक रुपमा डिजीटल अभिलेखीकरण तर्फ उनमुख बनाउनेछ

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

A company dedicated to making learning effective, engaging and efficient.

Patented Technology
The First and only Brain-Computer-Interface Adaptive Learning system on the market.

Adaptive 2.0 Learning Technology Principles:-
• Every individual has a learning strategy based on their individual cognitive development.
• Adapting to the individual allows educators to reach higher completion rates and deeper learning.
• Anyone can reach learning competency with the right learning strategy and pace of learning.
• Instructors should remain part of the equation, guiding students how to learn, not what to learn.
• “One size fits all” does not work for online education.
• Information is not education – current web-based learning leads to an information overload.
• Learning requires understanding of the cognitive process.
• The only meaningful assessment is one that helps a learner improve and reach the desired level of competency.

The P2PConnect platform consists of a mobile app where users register as producer, consumer, or both. All energy transactions are logged in the blockchain ledger. The Software-Defined Network Controller (SDNC) responds to a transaction by sending information to the microgrid, creating optimal connections to facilitate the transmission of power from clean energy sources to end-users.

P2PConnect is a free downloadable app that is designed to bring consumers clean energy at the best price by reducing the transmission and management costs of the kilowatts delivered. Customers will have access through the app to a ledger of all transactions on the blockchain as well as their billing and usage statistics.

It's time to bring the grid into the 21st century. You can learn more about the Power2Peer vision today by reading our white paper!

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.

स्थानीय तह संचालन एनले स्थानीय तहलाई विभिन्न प्रकारका प्रमाण पत्र जारि गर्ने तथा जारी गरिएका प्रमाणपत्रहरु नविकरण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । यस सन्धर्वमा स्थानीय तहले 'घ' वर्ग निर्माण व्यवसाई इजाजतपत्र, ब्यबसाय दर्ता, संघ संस्था र सहकारी दर्ता प्रमाण पत्र जारि गर्न, आवश्यकता अनुसार उक्त इजाजत पत्र र ब्यबसाय दर्ता प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरि प्रदान गर्नुका साथै स्थानीय तहबाट जारि भएको सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा तिनको नवीकरणका विवरणहरुको अभिलेख सुरक्षित राख्न यस प्रणाली सहयोगी रहनेछ |
यस प्रणाली अनलाईन तथा अफलाइन दुवैमा उपलब्ध रहेको छ |

Idea Breed Technology is a software development company based in Nepal(evolving IT Hub; +05:45 UTC); that creates complex business-driven solutions, with a focus on innovation and transparency of actions, guaranteed product delivery, and ongoing evolution.

Over its 6+ years of existence, Idea Breed Technology created and delivered 40+ products, bringing innovation to enterprises and emerging companies around the world. The headquarter of Idea Breed Technology is located in New Baneshwor, Kathmandu.

Some Of Our Attributes
• We started business since 2014, from then we never looked back.
• We are comitted to build awesome software products.
• Our hiring process is tough, so only briliant get through.
• We believe in Code readibility, Simplicity and Performance.
• We understand time to market and time value of money.